VUUV building

(English below)

Toà nhà VUUV được xây dựng với chiều cao 8 tầng, có kích thước mặt bằng 4x25m, tổ hợp các chức năng khác nhau về nhà ở và dịch vụ.

Nằm tại vị trí trung tâm của Hà Nội, công trình được nghiên cứu để trả lời cho bối cảnh một đô thị đang phát triển với mật độ xây dựng dày đặc và chào đón một số lượng lớn người sử dụng trong toà nhà. Ý tưởng thiết kế chủ đạo hướng đến sự đa năng và linh hoạt về công năng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau trong đô thị.

Mỗi tầng trong toà nhà được thiết kế như một “đơn vị không gian” khép kín và độc lập. Tuy nhiên những “đơn vị không gian” này được liên hệ với nhau qua trục giao thông đứng nằm tại phía sau của công trình. Sự tương tác giữa các tầng nhà được thúc đẩy và cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái chung. Đây là một phương thức khai thác không gian linh hoạt hiệu quả một cách tối đa trong bối cảnh chật trội của một đô thị như Hà Nội.

Hình thái kiến trúc của công trình được nghiên cứu nhằm đảm bảo cho các công năng được linh hoạt nhất. Không gian mỗi tầng được bố cục theo kiểu mặt bằng “chuỗi” (enfilade rooms), nơi hệ khung dầm thay thế các bức tường phân định không gian. Kết cấu – Phân định không gian – Thẩm mỹ, hệ khung chịu lực của Tòa nhà VUUV mang đồng thời ba chức năng. Nó biểu hiện hình thái đặc biệt của mình cả bên trong lẫn bên ngoài công trình. Hệ kết cấu chịu lực này được nhìn nhận trên một phương diện mới.  Ở đây chúng tôi muốn khai thác yếu tố thẩm mỹ dựa trên bản chất thực của vật liệu bê tông, cũng như hình dáng nguyên gốc của hệ kết cấu.

Tòa nhà VUUV dường như đã vượt qua khuôn khổ của một ngôi nhà ống thường gặp để mang tầm vóc mới phức hợp hơn. Ngoài yếu tố thẩm mỹ và môi trường, nó phải giải quyết bài toán rất quan trọng về công năng để thích ứng cho một đô thị vẫn còn nhiều biến động !

.

VUUV building is built with 8 floors, each has an area of 4x25m, combining different functions of housing and other services.

Located in the heart of Hanoi, the building is studied to respond to the context of a growing city with compact construction density and to welcome a large number of users in the building. The main design idea is to be versatile and suitable for many different needs in urban areas. Each floor in the building is designed as a closed and independent “space unit”. However, these “space units” are connected to each other via vertical transport axes located at the rear of the building. The interaction between floors is encouraged and together creates a common ecosystem. This is a method of flexible and efficient using of space to the maximum in such a cramped urban space like Hanoi.

The architectural morphology of the building is studied to ensure the most flexible functions. The space of each floor is arranged in enfilade rooms style, where the beam system replaces the walls to delimit the space. Structure – Demarcation – Aesthetics, the bearing frame of the VUUV Building carries these three functions at the same time. It manifests its special form both inside and outside the building. This bearing structure is perceived in a new way. Here, we want to exploit aesthetic elements based on the true nature of concrete materials, as well as the original shape of the structure.

The VUUV building seems to have transcended the framework of a common tube house to bring a new, more complex stature. In addition to aesthetic and environmental factors, it must solve a very important problem about the function to adapt to a city that still has many changes!

CLIENT

Private

Location

Hanoi, Vietnam

Year

2020

Status

Completed

Program

Residence

TEAM

Collaborators