Cuc im lang

(English below)

CỤC IM LẶNG (Triển lãm Thời trang và Nghệ thuật đương đại), VUUV rất hân hạnh được Nhà thiết kế thời trang Nguyễn Công Trí mời đồng hành cùng 9 nghệ sĩ khác tham gia triển lãm nhân kỷ niệm 20 năm hành nghề của anh. Mười tác phẩm nghệ thuật đương đại ở các ngành nghệ thuật khác nhau sẽ tương tác với 10 bộ sưu tập của Nguyễn Công Trí. VUUV đại diện cho lĩnh vực kiến trúc và thực hiện tác phẩm của mình theo thể loại “kiến trúc sự kiện”. Thời trang giống như kiến trúc là lớp “vỏ” để bảo vệ con người. Thời trang cũng hay được ví như “ngôi nhà” thứ nhất bao bọc lấy cơ thể. Tùy hình thái và chất liệu mà cả hai thành tố này tác động trực tiếp tới tâm sinh lý của con người, và dĩ nhiên chúng là hai ngành nghệ thuật đặc trưng cho văn hóa.

Để tương tác với bộ sưu tập thứ 3 của Công Trí là hướng về cấu trúc chất liệu tự nhiên, nhưng những chất liệu này không còn là thực vật hoang dã nữa, chúng đã được con người tác động, chuyển hóa trong quá trình phát triển văn hóa xã hội của mình. Với tác phẩm này, VUUV muốn biến đổi những chất liệu đã được ứng dụng trở thành truyền thống để tạo ra những cách nhìn mới. Ba lớp vách bằng vật liệu tre với ba cấu trúc đan khác nhau được làm từ những làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam. Ba lớp vách này được cấu tạo và sắp đặt để trở thành ngôn ngữ của kiến trúc. Chúng tạo ra ba không gian trải nghiệm để dẫn dắt, định hướng người xem tới những cung bậc cảm xúc khác nhau, không chỉ về thị giác mà còn chạm tới các giác quan khác (mùi hương và sự va chạm với vật liệu nan tre). Cuộc hành trình qua các lớp vách như thể kiến trúc làm nền cho thời trang, nhưng càng đi sâu vào bên trong, chất liệu tự nhiên của các lớp vách như được trở về bản chất thiên nhiên hoang dã của mình, lúc đó thời trang và kiến trúc tương tác và hòa quyện với nhau thành một.

.

With the CUC IM LANG Exhibition of Fashion & Contemporary Arts, VUUV is very pleased to be invited by fashion designer Nguyen Cong Tri, to participate, with nine other artists, in the exhibition on the occasion of his 20th anniversary of fashion design. In this event, 10 contemporary works of art created by 10 artists, in various disciplines, will interact with 10 fashion collections designed by Nguyen Cong Tri. Representing the field of architecture, VUUV carries out this work in the category of “event architecture”. From our viewpoint, Fashion, like Architecture, is the “shell” to protect people. Fashion is also known as the first “house” that surrounds the body. Depending on the morphology and materials, both of these elements directly affect the physiology of people, and absolutely they are two arts that are culturally specific.

Regarding the 3rd collection of Cong Tri, which is directed towards the structure of natural materials, these materials are no longer wild plants, they have been influenced and transformed by humans during the development of society. In order to interact with this fashion collection, VUUV tries to transform the natural materials used in the tradition to create new perspectives. Three layers of walls made of bamboo material with three different knitting structures made from traditional Vietnamese craft villages. These layers of walls are structured and arranged to become the language of architecture. They create three experience spaces to guide and direct the viewer to different levels of emotions, not only visually but also to other senses (scents and collisions with bamboo material). The journey through the walls as if the architecture is the foundation for fashion, but the deeper we go, the natural material of the walls seems to return to its wild nature. At that time, fashion and architecture interacted and merged into one.

CLIENT

Fashion Designer Nguyen Cong Tri

Location

SECC, Dist. 7, Ho Chi Minh city

Year

2019

Status

Completed

Program

Culture

TEAM

Collaborators