Địa điểm: Hanoi Center Point, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đầu tư: tư nhân

Chức năng: căn hộ

Diện tích: 300 m2

Thiết kế: Vũ Hoàng Sơn, Vũ Hoàng Hà, Nguyễn Tiến Đạt

Năm thiết kế: 2017

Năm xây dựng: 2017