Triển lãm đồ án môn học“Thiết kế kiến trúc nhà ở bao gồm cả không gian làm việc theo hình thái nhà ống”

Triển lãm quốc tế về Thiết kế tại Saint-Etienne (Biennale Internationale Design Saint-Etienne)

Sinh viên năm thứ nhất

Khoa Kiến trúc nội thất

Trường Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Geneva (Haute Ecole d’Art et de Design de Genève)

Năm 2009-2010