Đồ án tốt nghiệp “Tác động của hệ thống đường sắt trên cao trong sự phát triển đô thị tại Hà Nội / Thiết kế chi tiết nhà ga Long Biên”

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Quyền, Raphael Chatelet

Khoa Kiến trúc

Trường Đại học Bách khoa Lausanne – Thuỵ Sĩ (Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne)

Năm 2014