Địa điểm: Ecopark, Hưng Yên, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đầu tư: tư nhân

Chức năng: nhà phố song lập

Diện tích: 450 m2

Thiết kế: Vũ Hoàng Sơn, Vũ Hoàng Hà, Lê Ngọc Toàn, Lê Đình Trọng

Năm thiết kế: 2016

Năm xây dựng: 2016 –