Đồ án môn học “Cải tạo kho xưởng cũ thành nhà ở gia đình”

Sinh viên năm thứ nhất

Khoa Kiến trúc nội thất

Trường Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Geneva (Haute Ecole d’Art et de Design de Genève)

Năm 2007-2008