Đồ án môn học “Thiết kế nội thất phòng khách sạn”

Sinh viên năm thứ 3

Khoa Kiến trúc nội thất

Trường Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Geneva (Haute Ecole d’Art et de Design de Genève)

Năm 2008-2009