Đồ án môn học “Thiết kế không gian nghỉ trong Trung tâm thương mại”

Sinh viên năm thứ 3

Khoa Kiến trúc nội thất

Trường Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Geneva (Haute Ecole d’Art et de Design de Genève)

Năm 2009-2010