Địa điểm: Đội Cấn, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đầu tư: tư nhân

Chức năng: nhà phố

Diện tích: 200 m2

Thiết kế: Vũ Hoàng Sơn, Vũ Hoàng Hà

Năm thiết kế: 2006